آباد گوهره باباخانی

آباد گوهره باباخانی

 مدیریت: روح اله باباخانی

تولیدکننده: سنگ گوهره (به صورت کوپ)

آدرس ایمیل: sales@agpstone.ir hamid@agstone.ir
وب سایت: www.agpstone.ir
آدرس دفتر مرکزی: خرم‌آباد، خیابان انقلاب، روبه روکوچه 5 آراسته، ساختمان پرنیان، طبقه دوم
آدرس کارخانه: لرستان، خرم‌آباد، کیلومتر8 جاده کوهدشت، شهرک صنعتی شماره2
تلفن همراه: 1619647 -0916 (باباخانی)
خرم‌آباد، خیابان انقلاب، روبه روکوچه 5 آراسته، ساختمان پرنیان، طبقه دوم