مدیریت: استوار

تولیدکننده: انــواع تراورتنهای حاجیآباد، عباسآباد و شکلاتی

نمابر 021-56235422-3 , 021-56235422-3
آدرس دفتر مرکزی: آدرس 1: نجف‌آباد، پلیس راه، خیابان البرز، تراورتن سینا / آدرس2: نجف‌آباد، پلیــس راه، خیابــان زاگرس، گرانیت شهریار /  آدرس 3: تهران، بعد از فرودگاه امام خمینی، بلوار بوستان، گلبن 7
تلفن همراه: 0913-1312329 (حاج مرتضی استوار) و 1309203-0912 (حمید استوار) / 3315765-0913 (حامد استوار) / 1312025-0913(وحید استوار) / 1309203-0912 (حمید استوار)
آدرس 1: نجف‌آباد، پلیس راه، خیابان البرز، تراورتن سینا / آدرس2: نجف‌آباد، پلیــس راه، خیابــان زاگرس، گرانیت شهریار /  آدرس 3: تهران، بعد از فرودگاه امام خمینی، بلوار بوستان، گلبن 7
0913-1312329 (حاج مرتضی استوار) و 1309203-0912 (حمید استوار) / 3315765-0913 (حامد استوار) / 1312025-0913(وحید استوار) / 1309203-0912 (حمید استوار)