مدیریت: مهندس بهمن چمنی

تولید و فرآوری تراورتنهای آذرشهر

تلفن: 0914-1214654
آدرس دفتر مرکزی: آدرس: آذربایجان شرقی، آذرشهر، کیلومتر 10، جاده عجب شیر، روبروی جاده فرعی معدن آذرسنگ سرخ و شایان مرمریت، سنگبری آتا
تلفن همراه: 0914-1214654
آدرس: آذربایجان شرقی، آذرشهر، کیلومتر 10، جاده عجب شیر، روبروی جاده فرعی معدن آذرسنگ سرخ و شایان مرمریت، سنگبری آتا
0914-1214654