نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 23 كيلومتری جنوب شرقی محلات

بهرهبردار: شركت معدن فرآور امداد

آدرس بهرهبردار: تهران، بلوار كشــاورز، بعد

از خيابان فلسطين، خيایان شهيد شوریده، نبش كوچه دوم، پلاک 5

آدرس ایمیل: info@emco-ir.com
وب سایت: www.emco-ir.com
تلفن: 021-86050280* 021-88392796
021-86050280* 021-88392796