آتیکو مجتمع کارخانجات و معادن سنگ

آتیکو مجتمع کارخانجات و معادن  سنگ

 مدیریت: حمید حیدری

تولیدکننده: انواع سنگهای تزئینی (تایل،

اسلب، کوپ)

آدرس ایمیل: info@aticobiz.com
وب سایت: www.aticobiz.com
تلفن: 44260235 -021 : 43850677 -021
آدرس کارخانه: زنجان، شهرک صنعتی خرمدره
تلفن همراه: 2424726 -0912
44260235 -021 : 43850677 -021