نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت معدنی آهن آجين

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، روبروی شيرخوارگاه آمنه، خيابان ليدا، پلاک 10

تلفن: 021-88880147 : 021-88881338
021-88880147 : 021-88881338