مدیریت: مرادی- احمدی

تولیدکننده: مرمریت، تراورتن، گرانیت

تلفن: 56235565 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک 28
تلفن همراه: 3477302 -0912 (مرادی) و 2121977-0912 (احمدی)
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک 28
56235565 -021