مدیریت: حسین آذری

آدرس ایمیل: h.azari@azaranstone.com
وب سایت: www.azaranstone.com
تلفن: 56232099 -021
نمابر 56236641 -021 و 56236648-021
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن7، پلاک10
حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن7، پلاک10
56232099 -021