مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: سفید مرودشت، تراورتن

تلفن: 031-33804463
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای جاده گز
تلفن همراه: 0913-1394046
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای جاده گز
031-33804463