آذرسنگ اسکو گروه معادن

آذرسنگ اسکو گروه معادن

مدیریت: مهدی لک

تولیدکننده: تراورتن رزبیده

آدرس ایمیل: info@oscointl.com
تلفن: 88567375 -021
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، کیلومتری 21 جاده دلیجان - اصفهان آدرس دفتر: تهران، شهرک غرب، خیابان خوارزم، کوچه چهارم، پلاک11
تلفن همراه: 3804171 -0912 : 1663566 -0918
مرکزی، کیلومتری 21 جاده دلیجان - اصفهان آدرس دفتر: تهران، شهرک غرب، خیابان خوارزم، کوچه چهارم، پلاک11
88567375 -021