آذرکوپ مجتمع معدنی

آذرکوپ مجتمع معدنی

مدیریت: حسن دایلاری

تولیدکننده: تهیه و توزیع انواع کوپ

تراورتن، لایم استون و مرمریت از معادن

آذرشهر، بوکان و ماکو

آدرس ایمیل: hassan-daylari@yahoo.com * azarkoup@gmail.com
نمابر 34414617 -041
تلفن همراه: 4153034 -0914 : 2373034 -0914