آذرین سنگ بهارستان

آذرین سنگ بهارستان

مدیریت: ابراهیم بهارلویی

آدرس ایمیل: alibaharloee@gmail.com
نمابر 021-56233535-6
آدرس دفتر مرکزی: تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، گلبن 3
تلفن همراه: 1009448 -0912
تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، گلبن 3