مدیریت: سید عبدالصاحب قماشی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 086-43236012-13
نمابر 086-43236014
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، سنگبری آذرین
تلفن همراه: 0912-1044344 , 0918-1659297
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، سنگبری آذرین
031-33808734