آذر ماربل شرکت سنگبری و بازرگانی

آذر ماربل شرکت سنگبری و بازرگانی

مدیریت: بهروز شفائی

تلفن: 044-36250634-5  **  044-36335352
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان غربی، خوی، کیلومتر 20 جاده تبریز، نرسیده به سه راهی خوی
تلفن همراه: 0914-1613218
آذربایجان غربی، خوی، کیلومتر 20 جاده تبریز، نرسیده به سه راهی خوی
044-36250634-5  **  044-36335352