آذر پرلیت الماس

آذر پرلیت الماس

 مدیریت: طاهری

تولیدکننده: انواع سـنگهای حجمی با

بهره گیری از ماشینآلات CNC

وب سایت: www.apalmas.ir
تلفن: 021-44265528
نمابر 021-44266137
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای اشرفی اصفهانی، خیابان مرو دشت، پلاک 7، واحد 10
تهــران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای اشرفی اصفهانی، خیابان مرو دشت، پلاک 7، واحد 10
021-44265528