آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان جمالزاده، کوچه وزیری، پلاک 12
تلفن همراه: 0912-3024922 : 0912-1876810
تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان جمالزاده، کوچه وزیری، پلاک 12