آذین سنگ ایران

آذین سنگ ایران

مدیریت: محمد مختاری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت کرم تکاب

 

 

 

تلفن: 031-42524156
نمابر 031-42524157
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشــهر، خیابان هفتم مرکزی
تلفن همراه: 0913-3168593 , 0913-3099509
اصفهان، رضوانشــهر، خیابان هفتم مرکزی
031-42524156