مدیریت: مهران زندی

تلفن: 086-43363454
آدرس دفتر مرکزی: محلات، قطب صنعتی شهید حبیبی
تلفن همراه: 0918-3660487 , 0912-3136586
محلات، قطب صنعتی شهید حبیبی
086-43363454