آذین صنایع سنگ

آذین صنایع سنگ

مدیریت: محمد وطن خواه

تولیدکننده: انواع سـنگهای تراورتن، مرمریت و تکاب

تلفن: 031-33804330
نمابر 031-33800575
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، نرسیده به میدان صنعت
تلفن همراه: 0913-1690013 (وطن‌خواه) و 1033758-0913 (گرجی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، نرسیده به میدان صنعت
031-33804330