آرارات سنگبری

آرارات سنگبری

مدیریت: فرقانی

تولیدکننده: تولید و فراوری انواع تراورتن و

مرمریت

تلفن: 0253-3443353
نمابر 0253-3443352
آدرس دفتر مرکزی: قــم، کیلومتر12جاده کاشــان، 30 متری دوم سنگبریها
تلفن همراه: 0912-1530345 , 0912-5518288
قــم، کیلومتر12جاده کاشــان، 30 متری دوم سنگبریها
0253-3443353