مدیریت: حسن ابوطالبی

وب سایت: www.tsa-co.com
تلفن: 3326380-2 -0864
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی حبیبی
آدرس معدن: کاشــان، روستای استرک، معدن تراورتن شکلاتی آدرس معــدن2: محلات، جــاده خمین، معدن حاجی‌آباد، سینه کار شماره 6 آدرس معدن3: آذربایجــان غربی، بوکان، معدن مرمریت ابوطالبی آدرس معدن4: کاشــان، روســتای نیاسر، معدن مرمریت سبز ابوطالبی
تلفن همراه: 2219816 -0912 (فلاح)
محلات، شــهرک صنعتی حبیبی
3326380-2 -0864