مدیریت: امیری

تولیدکننده: تراورتن (سفیدکوه عباس‌آباد)

 

 

آدرس ایمیل: info@araratsang.ir
وب سایت: www.araratsang.ir
تلفن: 031-33802424
نمابر 031-33800533
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-3949491
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33802424