مدیریت: مختاری

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

 

 

 

تلفن: 031-42523935-6
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، تیران، منطقه صنعتی رضوانشــهر، فاز 2، روبروی میدان، ابتدای خیابان چهارم مرکزی
تلفن همراه: 0913-3178626
اصفهان، نجف‌آباد، تیران، منطقه صنعتی رضوانشــهر، فاز 2، روبروی میدان، ابتدای خیابان چهارم مرکزی
031-42523935-6