مدیریت: کیش بافان

تولیدکننده انواع ماشینآلات راهسازی، معدنی و ساختمانی

آدرس ایمیل: info@aranmachine.com
وب سایت: www.aranmachine.com
تلفن: (800) 36666400 -051
نمابر 051-36510510
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع میثاق
تلفن همراه: 0915-1677704
مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع میثاق
(800) 36666400 -051