مدیریت: یزدانی

مشاوره و فروش انواع سنگهای تزئینی و ساختمانی

وب سایت: www.nemastone.com
تلفن: 021-44263588
نمابر 021-44263589
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، خیابان عرب حسینی، بازارسنگ پایتخت، واحد43
تلفن همراه: 4545172 -0910
تهران، اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، خیابان عرب حسینی، بازارسنگ پایتخت، واحد43
021-44263588