(مجتمع آراسنگ و آساسنگ)

(مجتمع آرسا سنگ)

مدیریت: امید علی کرمی عالم

تولیدکننده: انواع سنگهای گرانیت و مرمریت، مرمر، تراورتن و لایم استون

آدرس ایمیل: info@arsastone.com ** info@arasang.com
وب سایت: www.arasastone.com
تلفن: 066-33431430-6
نمابر 066-33431437
آدرس دفتر مرکزی: لرستان، خرم‌آباد، جاده کمربندی اهواز، شهرک سنگ
تلفن همراه: 0916-1619356
لرستان، خرم‌آباد، جاده کمربندی اهواز، شهرک سنگ
066-33431430-6