آرمان سنگ میلاد

آرمان سنگ میلاد

مدیریت: میلاد کاظمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی،

ابزار نماهای حجیم و کفپوش

آدرس ایمیل: info@asmc.ir
وب سایت: www.asmc.ir
تلفن: 021-56231951-3
نمابر 021-56231953
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتــر 30 بزرگراه تهران- قم، شــــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7پلاک 4
تلفن همراه: 2042788 -0912
تهران، کیلومتــر 30 بزرگراه تهران- قم، شــــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7پلاک 4
021-56231951-3