مدیریت: محمدرضا ساعی

تولیدکننده: گرانیت و مرمریت

وب سایت: www.armanstones.com
نمابر 051-33534047 , 051-33534048
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده فریمان، بین تپه سلام و جیم‌آباد، نرســیده به جهاد زمزم، مجتمع سنگبری‌ها
تلفن همراه: 0915-5144124
مشهد، جاده فریمان، بین تپه سلام و جیم‌آباد، نرســیده به جهاد زمزم، مجتمع سنگبری‌ها
0915-5144124