مدیریت: حسن محمدی دوست

تولیدکننده: ماشینآلات و تجهیزات حفاری

 

آدرس ایمیل: armihmd@yahoo.com
وب سایت: www.armico.ir
تلفن: 021-66007071
نمابر 021-66031610
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهر ری، باقر شهر، کوچه شهید زارعی، پلاک 1/17
تهران، شهر ری، باقر شهر، کوچه شهید زارعی، پلاک 1/17
021-66007071