تولیدکننده: تراورتن (سفید، کرم، شکلاتی

و قرمز)

تلفن: 025-36641394
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 9
تلفن همراه: 0910-2041215 , 0912-3511961
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 9
025-36641394