آرک سنگ سپاهان

آرک سنگ سپاهان

مدیریت: محمدرضا ارواحی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد، عباسآباد و دره بخاری

توزیع کننده: مرمریت دهبید، خوی، دره بخاری

آدرس ایمیل: arcstone.sep@gmail.com
تلفن: 021-56230470-1 , 031-33809180-1
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 10 / آدرس اصفهان: شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
تلفن همراه: 0912-1197939
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 10 / آدرس اصفهان: شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
021-56230470-1 , 031-33809180-1