آرگون دیامنت

آرگون دیامنت

نمایندگی در ایران، اطمینان روز

مدیریت: حسن عابدی

تولیدکننــده: بهتریــن کیفیــت برش در انواع ســگمنت‌های مرمریت بر و متناسب با

تمامی بدنه‌ها

 

 

آدرس ایمیل: info@etminanrouz.com
وب سایت: www.etminanrouz.com
تلفن: 021-88515311-12
نمابر 021-88515310
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، بوستان 7، پلاک 156
تلفن همراه: 0912-1162787
تهران، خیابان پاسداران، بوستان 7، پلاک 156
021-88515311-12