مدیریت: افضلی

تولیدکننده: فرآوری سنگ مرمریت هرسین

و انواع تراورتن

تلفن: 021-56231395 , 021-55359006
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 35جاده جاده تهران - قم، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 2، پلاک 6 /  آدرس دفتر فروش: تهــران، بزرگراه بعثت، روبروی خیابان صابونیان، پلاک 64
تلفن همراه: 0912-1248560 , 0912-6852066
کیلومتر 35جاده جاده تهران - قم، شهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 2، پلاک 6 /  آدرس دفتر فروش: تهــران، بزرگراه بعثت، روبروی خیابان صابونیان، پلاک 64
021-56231395 , 021-55359006