مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ســاختمانی (تراورتن و مرمریت و…)

تلفن: 021-56236158
نمابر 021-56236159
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتــر 45 آزاد راه تهران- قم، شـهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7، پلاک 5
تلفن همراه: 0912-5233292 , 0912-1381538
تهران، کیلومتــر 45 آزاد راه تهران- قم، شـهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7، پلاک 5
021-56236158