آریا تجارت پارس (توکلی)

آریا تجارت پارس (توکلی)

مدیریت: توکلی

تهیه و توزیع انواع سنگ تراورتن و مرمریت،

تولیدکننده آهن پلاسری

تلفن: 0864-3325343
آدرس کارخانه: محــلات، نیم ور، قطب صنعتی نیم ور، صنایع سنگ پارس
آدرس معدن: آدرس معدن تراورتن: نیم ور(شهرســنگ)، مجتمع معادن عباس‌آباد، معدن ســولنگ سیلار، سینه کار توکلی B1 / آدرس معادن آهن: اراک، اتوبان سلفچگان، روستای چشمه خورزن
تلفن همراه: 0912-3379980
0864-3325343