آریا سایان گستر

آریا سایان گستر

مدیریت: ابوالفضل پررنگ

تولیدکننده: ماشینآلات ویبراسیون جهت آنتیک نمودن سنگهای تزئینی و ساختمانی

آدرس ایمیل: info@ariasayan.com
وب سایت: www.ariasayan.com
نمابر 021-76214808
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشــت، بلوار اصلی، کوچه دوم شرقی، پلاک 28 کدپستی 1657135531
تلفن همراه: 0912-1087116
تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشــت، بلوار اصلی، کوچه دوم شرقی، پلاک 28 کدپستی 1657135531