آریا سنگ یزد

آریا سنگ یزد

مدیریت: حسین اقبالی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

نمابر 035-35275311-12
آدرس دفتر مرکزی: یزد، شهرک صنعتی ولیعصر، زارچ، فاز سنگبری‌ها، کارخانه آریا سنگ یزد
تلفن همراه: 0913-1510299
یزد، شهرک صنعتی ولیعصر، زارچ، فاز سنگبری‌ها، کارخانه آریا سنگ یزد
0913-1510299