مدیریت: پورانی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی (مرمریت، تراورتن، گرانیت)

 

نمابر 021-88268047
آدرس دفتر مرکزی: تهران، پل گیشا، خیابان نسیم، مجتمع نسیم، بلوک 4، واحد 107
آدرس کارخانه: اصفهان، جــاده دولت‌آباد، کیلومتر 7
تلفن همراه: 0912-1026334 , 0912-1763085
تهران، پل گیشا، خیابان نسیم، مجتمع نسیم، بلوک 4، واحد 107