مدیریت: مهدی رحیمی

بورس سنگ ساختمانی و

تلفن: 55331806 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به بعثت، جنب پمپ گاز، بازار سنگ ایران
تلفن همراه: 1958528 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به بعثت، جنب پمپ گاز، بازار سنگ ایران
55331806 -021