مدیریت: محسن هندی

تولیدکننده: انواع تراورتن

آدرس دفتر مرکزی: محلات، ارقده، خیابان شقایق شرقی
تلفن همراه: 0918-3663093
محلات، ارقده، خیابان شقایق شرقی
0918-3663093