مدیریت: رجبی – براتعلی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

آدرس ایمیل: arianovin.stone@hotmail.com
تلفن: 086-43236188
نمابر 086-43236187
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان زنبق غربی
تلفن همراه: 1663317 -0918 (رجبی) و 1664305-0918 (براتعلی)
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان زنبق غربی
086-43236188