مدیریت: حسن درویشی

 

 

تلفن: 021-22181156
نمابر 021-221811536
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید چمران (شمال بــه جنوب) ورودی یادگار امام، ابتدای ورودی اوین درکه، جنب سرای محله،  ساختمان آریا، طبقه اول، واحد 4
تلفن همراه: 0912-6277280
تهران، بزرگراه شهید چمران (شمال بــه جنوب) ورودی یادگار امام، ابتدای ورودی اوین درکه، جنب سرای محله،  ساختمان آریا، طبقه اول، واحد 4
021-22181156