آرین پاسارگاد پدیده

آرین پاسارگاد پدیده

 مدیریت: امیرعباس یگانه

تولیدکننـده: سنگهای تزئینی و

ساختمانی(تراورتن، مرمریت و لایم استون)

آدرس ایمیل: info@arian.passargaad.padide.com
وب سایت: www.arian.passargaad.padide.com
نمابر 021-22909840-3
آدرس دفتر مرکزی: تهـران، خیابان میرداماد، جنب برج آرین، ورودی شرقی، پلاک 236
تهـران، خیابان میرداماد، جنب برج آرین، ورودی شرقی، پلاک 236