آرین کویر یزد

آرین کویر یزد

مدیریت: مهدی بیشمار

معدن مرمریت راد سنگ کرمان

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای مرمریت

و تراورتن

تلفن: 0353-2553335-6
آدرس دفتر مرکزی: یزد، مهریز، شهرک صنعتی هرفته، بلوار نسترن
تلفن همراه: 0913-1548271 مدیرفروش 2512310 0913
یزد، مهریز، شهرک صنعتی هرفته، بلوار نسترن
0353-2553335-6