مدیریت: شاه ملکی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، گرانیت، ماربل)

تلفن: 021-55207710 , 021-55202614
نمابر 021-55204585
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرری، جــاده قدیم قم، شهرســنگ، خیابان چهارم (شقایق)، فرعی اول (گل مینا،) پلاک3
تلفن همراه: 0912-1033441
تهران، شــهرری، جــاده قدیم قم، شهرســنگ، خیابان چهارم (شقایق)، فرعی اول (گل مینا،) پلاک3
021-55207710 , 021-55202614