آزادی سنگبری

آزادی سنگبری

مدیریت: سلطانی

تولیدکننده: تراورتن

 

تلفن: 031-33804666
نمابر 031-33800470
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فلکه گچ
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33804666