مدیریت: غلامرضا جعفری

تولیدکنده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: www.azuritstone@gmail.com
تلفن: 56236415 -021
نمابر 56236417 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
تلفن همراه: 1513394 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5
56236415 -021