مدیریت: آگاهی

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44123535
نمابر 021-44114408
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، واحد 47
تلفن همراه: 0912-1158992 : 0912-3470028
تهران، انتهای اتوبان حکیم، نرسیده به سه راه دهکده المپیک، بازار سنگ تهران، واحد 47
021-44123535