آسیا سنگ مسعودی

آسیا سنگ مسعودی

مدیریت: علی اکبر مسعودی

تولیدکننده: انواع سنگهای مرمریت فارس (گندمک، ارسنجان)، چینی نیریز و تراورتن شکلاتی یزد و مرودشت

تلفن: 071-37758335-4
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شــیراز، کیلومتر 7جاده فسا، 20 متری آسیا، آسیا سنگ مسعودی
تلفن همراه: 0917-1181699 , 0912-4516801
فارس، شــیراز، کیلومتر 7جاده فسا، 20 متری آسیا، آسیا سنگ مسعودی
071-37758335-4