مدیریت: قربانی

لوازم معدنی و کارخانجات، انواع پاکتهای معدنی، ابزارآلات

 

تلفن: 43255059 -086
نمابر 43229067 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، بلوار شهید بهشتی شرقی
تلفن همراه: 8668991 0918
محلات، بلوار شهید بهشتی شرقی
43255059 -086